U Crnoj Gori se sa pojavom komapnije Wireless Montenegro vrši postepeni prelaz sa analognih na digitalne radio sisteme (TETRA sistem). Projekat se realizuje u tri faze:

 

 

Prva faza

Prva faza je završena, TETRA signalom je izvršeno pokrivanje Podgorice, Danilovgrada, Cetinja i komplet primorskog dijela Crne Gore.

prva faza pokrienost

 

Druga faza

U toku je priprema realizacije druge faze. Ovom fazom se planira pokrivanje TETRA signalom svih ostalih gradova prema sjeveru Crne Gore. Takođe u ovoj fazi će se pokriti glavni putni pravci prema sjeveru Crne Gore. Plan realizacije druge faze je kraj 2015. godine.

 

pokrivenost druga faza

Treća faza

U trećoj fazi se planira pokrivanje pograničnih djelova Crne Gore i interesantnih lokacija  koje nijesu obuhvaćene prvom i drugom fazom

Za pokrivanje TETRA signalom kod nas se koriste dva tipa baznih stanica MTS2 i MTS4

Base stations