Zašto nam je potrebna nova digitalna radio mreža?

Digitalni radio donosi enormne koristi bezbjednosnim organima

Javni organi i organizacije sa bezbjednosnim zadacima – kao što su policija, vatrogasci, carinske i spasilačke službe će komunicirati kroz jedinstveni radio sistem digitalnog prenosa glasa i podataka, koji će biti rasprostranjen na teritoriji cijele Crne Gore. Digitalni radio ispunjava važne operativno-taktičke zahtjeve moderne komunikacije koja se tiče javne bezbjednosti i karakterističan je po raznovrsnosti tehničkih karakteristika koje podržavaju svoje snage u vršenju njihovih dužnosti.

Sljedeća tabela pokazuje glavne prednosti digitalnog radija u odnosu na analogni radio:

 

Digitalni radio Anlogni radio
Zajednička mreža za sve
Svi organi i organizacije sa bezbjednosnim zadacima imaju mogućnost korišćenja glasovne komunikacije i razmjene podataka na nacionalno standardizovanoj mreži, širom zemlje. Komunikacija unutar agencija omogućava nove vrste saradnje i nudi značajne prednosti u korišćenju organizacije i kontrole.
Svaka organizacija (pa čak i posebne jedinice u okviru organizacije) ima svoju mrežu sa svojim radio stanicama i prostorno ograničen domet.
Privatnost
Vazdušna interface enkripcija je uključena u TETRA standard kao osnovna funkcija. Ona štiti prenos dionica između mobilnog uređaja i bazne stanice. Enkripcija “s kraja na kraj” obezbeđuje privatnost za cijeli prenos zbog šifrovanja između dvije radio stanice.
Analogni radio ne sprečava prisluškivanje.
Pojedinačna komunikacija
TETRA ne samo da olakšava grupne pozive već i direktnu komunikaciju između pojedinačnih korisnika bez mogućnosti da ostatak grupe sluša poziv.
Ograničenje grupe učesnika tehnički nije moguće. Svi korisnici radio stanice mogu da slušaju sve radio pozive (otvorene radio stanice).
Grupna komunikacija
Pored komunikacije unutar statične grupe učesnika, moguće je međusobno povezati i učesnike iz raznih grupa i organizacija. To može biti neophodno u slučaju veće kritične situacije ili na većim događajima.
Na misiju orjentisana međusobna veza različitih korisničkih grupa nije centralno kontrolisana.
Kapacitet
Radio stanice zauzimaju resurse samo onda kada se zaista koriste.
Svaki kanal konstantno okupira svoju frekvenciju. Čak i kada se ne govori aktivno. Iz tog razloga, redovno dolazi do zagušenja na radio stanicama, najčešće tokom većih incidenata.
Bolji kvalitet glasa
Digitalni radio nudi značajno poboljšanje kvaliteta zvuka jer se potisne ili filtrira okolni šum.
U analognom radiju su prijem i kvalitet glasa prilično loši.
Prenos podataka
Podaci su neophodni za kreiranje sigurne komunikacije. Ova usluga je već realizovana sa digitalnom radio mrežom.
U analognom radiju prenos podataka je veoma ograničen.
Dugme za hitne slučajeve
Svi digitalni radiji su opremljeni sa dugmetom za hitne slučajeve. Pritiskom na dugme za hitne slučajeve upostaviće se govorna veza sa prioritetom nad svim ostalim učesnicima. Na taj način poruke se mogu u istom trenutku proslijediti centru hitne kontrole.
Analogni uređaji nemaju dugme za hitan poziv.