Evropski institut za telekomunikacione standarde (ETSI) je kreirao prvi pravi otvoreni standard za evropske korisnike PMR (profesionalni mobilni radio) nazvan TETRA.

Naziv TETRA je u početku bio skraćenica (Trans European Trunked Radio) da bi kasnije bio preimenovan u (TErrestrial Trunked RAdio)

TETRA je prisutna  u preko 117 zemalja na svim kontinentima. Ova činjenica potvrđuje da TETRA praktično nema alternative kada je u pitanju zadovoljenje komunikacionih potreba korisnika iz oblasti bezbjednosti.

U poređenju sa analognim sistemima gdje smo imali jednu frekvenciju koja je služila za obavljanje komunikacije jedne grupe korisnika, u TETRI imamo, posmatrajući sa tehnološke strane TDM (Time Division Multiplexing –  vremenski multipleks od četiri kanala po jednom nosiocu), što u prevodu znači da na jednoj frekvenciji imamo četiri različite grupe korisnika.

TDMA

Za razliku od analognog, digitalni radio sistem TETRA obezbjeđuju bolje prostiranje signala, povećanu otpornost na smetnje, integraciju prenosa različitih tipova informacija, kao i mogućnost efikasne kriptozaštite.

Umjesto da svaki korisnik radi u svojoj, ograničenoj mreži, tendencija je da se profesionalne radio mreže izgrađuju kao veliki, nacionalni sistemi u kojima se infrastruktura koristi od strane više korisnika, što je i slučaj u Crnoj Gori. Svaki korisnik normalno radi u svojoj korisničkoj grupi, a ako i kada je to potrebno, dispečer spaja više grupa u jednu zajedničku i omogućava im zajednički rad.

TETRA sistem razvijen je za potrebe profesionalnih korisnika kojima su potrebne sledeće mogućnosti:

  • Trenutna uspostava poziva (ispod jedne sekunde),
  • Komunikacija tačka – više tačaka: grupni pozivi, kao i upućivanje opštih poziva,
  • Direktna komunikacija između terminala, bez „posredovanja“ infrastrukture,
  • pozivi u hitnim situacijama, sa automatskim uključenjem mikrofona,
  • individualni i telefonski pozivi

Osobine TETRA sistema obuhvataju kvalitetne komunikacije većim brzinama, čak i u uslovima slabog prijema signala i u bučnim okruženjima, visok kvalitet prijema po ćeliji veličine i do 60 km na 400MHz i brzu uspostavu veze (tipično 0,2 s). Pojedinačni i grupni pozivi se mnogo brže uspostavljaju u odnosu na GSM (tipično 10 s) i analogne tranking radio-sisteme.

 

Sledeći video prikazuje razliku između analognih i tetrinih radio stanica u uslovima velike buke

 


Sistem takođe nudi visokokvalitetna sigurnosna svojstva uz mogućnost izbora neke od metoda enkripcije (mogu se šifrovati govor, podaci, signalizacija i korisnički identiteti) i efikasno korišćenje radio-spektra potpomognuto izvođenjem komunikacija u direktnom modu, kada jedna ili više radio-stanica mogu direktno komunicirati bez upotrebe mreže i njene infrastrukture (DMO).

Radio-spektar koji je dodeljen TETRA sistemima se može podijeliti u tri grupe:
  • Službe javne bezbijednosti: 380÷400 MHz;
  • Komercijalna upotreba: 410÷430 MHz i 450÷470 MHz;
  • Ostali potencijalni opsezi: 870÷876 MHz i 915÷921 MHz
    20150407_134011

Prikaz frekvencija TETRA bazne stanice MTS 4 snimljenog pomoću Analizatora Spektra

Obzirom na narasle bezbjednosne izazove u savremenom svijetu komunikacione potrebe policije, vojske,hitne pomoći, vatrogasnih službi, službi zaštite i spašavanja i drugih, uveliko prevazilaze mogućnosti konvencionalnih analognih radio mreža.

Decenijama unazad analogni sistemi najčešće su korišćeni sa niskim nivoom zaštite informacija. Za razliku od njih TETRA omogućava najveći stepen zaštite podataka. U nekim slučajevima, pojedine službe su čak zavisile od komercijalnih servisa, bez garancije da će u slučaju neke veće nezgode ili prirodne katastrofe uopšte biti u stanju da ostvare vezu. Tu su postojala i tehnološka ograničenja analognih sistema koji su u upotrebi.