Wireless Montenegro d.o.o. kompanija osnovana dana 30.09.2011. godine na bazi privatno-javnog partnerstva između Vlade Crne Gore i austrijske kompanije EOSS GmbH Innovations  management iz Graca. Osnovni cilj ovog partnerstva je implementacija digitalnog radio sistema TETRA standarda na teritoriji cijele Crne Gore i pružanje usluge bežičnog besplatnog interneta u svim opštinama za potrebe građana Crne Gore, kao i u svrhu davanja dodatnih usluga turistima koji borave u Crnoj Gori.

Ovo je prva kompanija u Crnoj Gori osnavana na bazi privatno – javnog partnerstva u ovoj  oblasti.

Wireless Montenegro je kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore  registrovan kao operator elektronske komunikacione mreže zasnovane na TETRA standardu i elektronskih komunikacionih usluga prenosa govora i kratkih tekstualnih poruka putem TETRA sistema i usluge pristupa internetu.

Wireless Montenegro rješenjem Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore, broj 40-2/15 od 18.03.2015. godine,  dobio je na upotrebu mobilni kod zemlje MCC i kod mobilne mreže MNC sa oznakom 297 04.

Wireless Montenegro je član međunarodne asocijacije TETRA pružaoca usluga TETRA + Critical Communications Association iz Engleske. Ova asocijacija objedinjuje skoro sve svjetske imaoce TETRA sistema.

Sjedište kompanije je u Podgorici u ulici 19 Decembra. Kompanija zapošljava stručne

kadrove koji imaju iskustva u ovoj oblasti i koji su učestvovali prilikom montaže i puštanja u rad I faze TETRA mreže i koji su prošli obuke od strane centra za obuku Motorola eksperata u Berlinu.

Zaposleni su osposobljeni da vrše samostalno održavanje uređaja i opreme TETRA mreže i da reaguju u veoma kratkom roku u slučaju kvarova i slično.